רשימת שירותים:

  • ייעוץ - הבנת צורכי הלקוח, ניתוח ואפיון ראשוני ומתן מענה באמצעות פתרונות טכנולוגיים מתקדמים תוך התעדכנות מתמדת בטכנולוגיה ובציוד המאפשרים ראיה מערכתית ויכולת שילוב בין המערכות השונות. כל זאת במקביל להנחיית האדריכלים והמתכננים השונים.
     

  • תכנון - תכנון ארכיטקטוני ועימוד הציוד תוך מתן דגש רב לנושאי נגישות ושירות, נוחות בתפעול שוטף. מקסום שטח, תכנון מפורט של מערכות מורכבות, מערכי תשתית וכבילה לסוגיהן, תרשימי חיבורים מפורטים, ביצוע אינטגרציה מלאה בין המערכות השונות, תכנון ריהוט לצרכים ייעודיים, יישום מערכות בתפיסה מגובה הפועלת 24/7.
     

  • ליווי ופיקוח - החל משלב התכנון והגדרת הצרכים ועד למסירה סופית ללקוח תוך שמירה על אובייקטיביות ועל האינטרסים של הלקוח. תהליך זה כולל: אומדן תקציבי, כתיבת בל"מ/מכרז והפצתו, מתן תמיכה בבחירת קבלן מבצע, פיקוח עליון/צמוד בשטח ומתן מענה בזמן אמת.